3D Laserscanning

Een 3D laser scanner is een meetinstrument dat een object in 3 dimensies (3D) vastlegt als een grote puntenwolk (Pointcloud). Een object is bijvoorbeeld een gebouw, installatie, fabriek of onderdeel van infrastructuur. De pointcloud geeft de “as-built” situatie weer. Een pointcloud is een grote verzameling (afstands)metingen vanuit het 3D scan-apparaat naar de omgeving van dit apparaat. Meer scans zijn nodig als niet alle objecten vanaf een scan-locatie gemeten kunnen worden. Deze scans leveren losse pointclouds op die tot een grote pointcloud samengevoegd kunnen worden voor verdere verwerking.

Voordelen

De voordelen van 3D-Laserscannen zijn:

 1. Basis voor 2D en 3D-tekenwerk
 2. Je maakt een volledige en foutloze opname van de bestaande situatie (binnen de marge van de nauwkeurigheid en gekozen scanposities).
 3. Interpretatie van de meetgegevens kan niet tot verwarring leiden.
 4. De meettijd op locatie is tot 50% sneller dan bij het traditionele inmeten, zeker bij complexe installaties en gebouw geometrieën.
 5. Het uitwerken van de meetgegevens kan gefaseerd uitgevoerd worden. Omdat alle gegevens bekend zijn en blijven hoeft niet alles direct verwerkt te worden.
 6. De pointcloud kan direct als onderlegger gebruikt worden in vele tekenprogramma’s. Visualisatie van de bestaande situatie is hierdoor voor de tekenaars direct beschikbaar.
 7. De opname is, mits de juiste posities worden gekozen, altijd compleet en men hoeft niet terug voor een vergeten maat.
 

Je hoeft niet alles (direct) te tekenen

Tekenen en modelleren is nog steeds het duurste onderdeel van het ‘as-built’ proces. Door gebruik te maken van producten die geautomatiseerd o.b.v. een pointcloud kunnen worden gemaakt levert dit een aanzienlijke besparing op de tekenkosten.

Voorbeelden zijn:

 • Een viewer, eventueel in kleur kan direct dienen als documentatie.
 • Viewers waarin gemeten kan worden kunnen dienen ter vervanging van een 3D model.
 • Viewers en walk-throughs/visualisaties waarin nieuwe ontwerpen kunnen worden toegevoegd besparen modelleertijd- en geld.
 • Controle en clash-detection tussen pointcloud en nieuwe elementen is mogelijk.
 

3D Scanning in de Procesindustrie

Het 3D scannen is een uitkomst voor de procesindustrie. De wirwar aan leidingen en gebouwconstructies kunnen zonder stilstand op een veilige manier worden opgenomen. Doordat de installaties en leidingen in de ruimte zweven is het vaak lastig zonder hulpmiddelen (steigers/hoogwerkers) de installatie in te meten. Met de laserscanner kan dit vanaf de grond of een bordes worden uitgevoerd zonder in contact te komen met de installatie. Dus de temperaturen van de installaties zijn ook niet meer gevaarlijk voor de personen die inmeten. De scanner kan werken zonder extra verlichting dus ook in slecht verlichte omgevingen kan veilig en met hoge nauwkeurigheid gewerkt worden.

In de voedingsmiddelen industrie kan met een dergelijke scanner prima gewerkt worden omdat er geen contact is met de installatie en dus ook geen risico is op verontreiniging van het product. Vanuit deze scan kan dan een geplande uitbreiding, aanpassing of nieuwe installatie uitgewerkt worden waarbij clashes met de bestaande installatie vermeden kunnen worden. In deze pointcloud is het ook makkelijk om tie-inn punten te verwerken zodat een evt. stop van de installatie goed voorbereid kan worden en binnen de gestelde tijd zonder problemen kan worden uitgevoerd.